Здравейте

Балкански Институт за Активна Политика е сдружение с нестопанска цел, което има МИСИЯ: - да подпомогне обществената интеграция на младите хора и постигане на професионални успехи - повишаване на...


Повече...
1

Партньори

Институции

Министерство на труда и социалната политика

Асоциация за честен труд

Eurofound - тристранна агенция на ЕС - предоставя експертиза за условията на труд и живот, индустриалните отношения и управление на промените в Европа

Здравейте

  • ПДФ

Балкански Институт за Активна Политика е сдружение с нестопанска цел, което има МИСИЯ:

- да подпомогне обществената интеграция на младите хора и постигане на професионални успехи

- повишаване на знанията и уменията на обществото

- създаване на контакти между сдружения и организации