Здравейте

Балкански Институт за Активна Политика е сдружение с нестопанска цел, което има МИСИЯ: - да подпомогне обществената интеграция на младите хора и постигане на професионални успехи - повишаване на...


Повече...
1

Партньори

Институции

Министерство на труда и социалната политика

Асоциация за честен труд

Eurofound - тристранна агенция на ЕС - предоставя експертиза за условията на труд и живот, индустриалните отношения и управление на промените в Европа

НОВИНИ

  • ПДФ

На 29 октомври 2018 г. Балкански институт за активна политика    /БИАП/, в партньорство с район „Слатина” проведе заключителна пресконференция по проект „Да опознаем Европа – лесно и забавно”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018.

Председателят на Управителния съвет на  БИАП Дилияна Нейчева изказа благодарност към кмета и администрацията на района  за успешното сътрудничество във връзка с реализирането на целите на проекта – Да опознаем Европа чрез интерактивна образователна игра. Според г-жа Анелия Атанасова, представител на Програма „Европа”, подобни инициативи са много ценни във връзка с възпитанието на младите хора.

В рамките на проекта ученици от 5-ти и 6-ти клас в училищата от район „Слатина“ бяха запознати по иновативен и интересен начин със структурата, състава и функционирането на ЕС, европейските институции, начините за взимане на решения на национално и европейско ниво,  приоритетите на Българското председателство, както и с обща информация за европейските държави. Децата се включиха с интерес, сами формулираха въпроси, свързани с интересни факти за страните – членки на ЕС, с техните най – характерни символи – танци, музика, културни и исторически забележителности.

Импровизираните викторини послужиха като основа при създаването на уеб базирана интерактивна образователна игра. Целта на играта е да образова децата с нови познания по европейски теми, които представени различно и увлекателно, могат да бъдат особено интересни за подрастващите.

Кметът на район „Слатина” Наталия Стоянова изрази готовност да съдейства за популяризирането на образователната игра не само сред децата от района, но и в други райони на територията на столицата. Също така заяви своята бъдеща подкрепа на дейности и инициативи на Програма „Европа”, които развиват креативното мислене в подрастващите.

Играта може да бъде намерена на следния адрес: http://opoznaievropa.atwebpages.com/, както и на официалните страници на СО – район „Слатина”: https://www.so-slatina.org/ и на Сдружение БИАП: http://biap-bg.com/.