Здравейте

Балкански Институт за Активна Политика е сдружение с нестопанска цел, което има МИСИЯ: - да подпомогне обществената интеграция на младите хора и постигане на професионални успехи - повишаване на...


Повече...
1

Партньори

Институции

Министерство на труда и социалната политика

Асоциация за честен труд

Eurofound - тристранна агенция на ЕС - предоставя експертиза за условията на труд и живот, индустриалните отношения и управление на промените в Европа

Проекти

  • ПДФ

Ден 1 Social Methods

Ден 2 Social Entrepreneurship

Ден 3 Business Financing

Ден 4 Business Plan Components


Ден 5 SWOT analysis

Ден 6 Coaching

Моля всички, участвали по проект „Открий предприемача в себе си“ с номер на договор 2018-1-BG01-KA105-047760


Feedback questionnaire for evaluation of learning outcomesunder project 2018-1-BG01-KA105-047760 "Key competences for social entrepreneurdevelopment"
„Да опознаем Европа – лесно и забавно”

На 19.06.2018 г. се проведе встъпително информационно събитие по проект „Да опознаем Европа – лесно и забавно”, финансиран от Столична община, Програма Европа – 2018, изпълняван от сдружение с нестопанска цел „Балкански институт за активна политика” /БИАП/ в партньорство с администрацията на Столична община - район „Слатина”.

В рамките на проекта ученици от 5-ти и 6-ти клас в училищата от район „Слатина“ бяха запознати по иновативен и интересен начин със структурата, състава и функционирането на ЕС, европейските институции, начините за взимане на решения на национално ниво и ниво ЕС, роля на Председателството на Съвета и в частност с приоритетите на Българското председателство, както и с обща информация за европейските държави. В края на всяка среща децата сами формулираха въпроси, свързани с интересни факти за страните – членки на ЕС, с техните най – характерни символи като танци, музика, културни и исторически забележителности.

Импровизираните викторини послужиха като основа при създаването на уеб базирана интерактивна образователна игра. Целта на играта е да образова децата с нови познания по европейски теми, които на пръв поглед не представляват интерес за тях, но представени различно и увлекателно могат да бъдат особено интересни за подрастващите.

Председателят на Управителния съвет на Сдружение БИАП Дилияна Нейчева изказа благодарност към Наталия Стоянова, която е кмет на района-партньор по проекта - „Слатина”, като благоодари за продължаващото почти тригодишно ползотворно сътрудничество между неправителствената организация и администрацията на района за постигането на една обща цел: да направим София още по – привлекателно място за живеене, инвестирайки в неформалното образование на нашите деца.

На събитието присъстваха също и координатора на Програма Европа Цветомира Георгиева, както и представители на образователните институции от района.


Играта може да бъде намерена на следния адрес: http://opoznaievropa.atwebpages.com/ , както и на официалните страници на СО – район „Слатина”: https://www.so-slatina.org/ и на Сдружение БИАП: http://biap-bg.com/ .

Започва кандидатстването за участие в младежкия обмен по проект на програма Еразъм+, с тема „Ключови компетенции за развитие на социалното предприемачество“. Бенефициентът по проекта е Сдружение „БИАП“.

Проектът "Ключови компетенции за развитие на социалното предприемачество" има за основнацел да повиши ангажираността на младежите и други заинтересувани към концепцията засоциалното предприемачество и да осигури необходимите инструменти, за постигането нарезултати свързани с благоденствието на обществото и определени социални групи внеравностойно положение.

Специфичните проектни цели са свързани с:

- търсене на нови идеи и модели, които отговарят на социални и екологични проблеми;

- създаване на работа и работни места;

- изграждане на умения сред младежите за разработване и прилагане на иновации, важни засоциалното и икономическо развитие и предлагането на нови стоки и услуги;

- създаване на съзнание у младите хора за развитието на по-равнопоставено общество, коетообръща внимание на социалните проблеми и се опитва да постигне постояненустойчив ефект чрез своята социална мисия, вместо да се стреми единствено към максималнапечалба.

Проектът ще мотивира младежите да търсят съвместно нови отговори на социални проблеми ида работят за предоставянето на нови услуги, които подобряват качеството на живот на хоратаи общностите, като споделят опит и идеи помежду си.

Основната цел на мобилността е да се обмени опит по отношение на социалните иновации, дасе осигурят инструменти, които да помогнат на развитието на социалното предприемачество,да се повиши капацитета на младите хора по отношение на реализирането на дейностите насоциалното предприемачество.

Младежкият обмен ще се осъществи в град Лондон в рамките на 7 дена през месец август.

Кандидатите трябва да са между 13 и 29 г., С оглед на поставените цели всички дейности, заложени в програмата на проекта санасочени към нетуъркинг и комуникация между участниците; към това участниците да се учатедин от друг и чрез обмяна на опит, знания, умения и добри практики да се усъвършенстват.


Можете да заявите Вашето желание за участи е младежката мобилност по проекта на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/1I52xFw5Y_fAATvdJPh4B6S0sHF9yIhR5dgrjC7U7KE0/edit


През май 2018 г. Сдружение „Балкански институт за активна политика“ стартира проект „Открий предприемача в себе си“ с номер на договор 2018-1-BG01-KA105-047760, в партньорство с European Strategic Partnerships Ltd. от Лондон, Великобритания. Настоящия проект е финансиран от програмата Еразъм+, сектор „Младеж“.

Основната цел на проекта е да повиши ангажираността на младежите и други заинтересувани към концепцията за социалното предприемачество и да осигури необходимите инструменти, за постигането на резултати, свързани с благоденствието на обществото и определени социални групи в неравностойно положение. Поставени са и специфични цели, които са:

търсене на нови идеи и модели, които отговарят на социални и екологични проблеми;
създаване на работа и работни места;
изграждане на умения сред младежите за разработване и прилагане на иновации, важни за социалното и икономическо развитие и предлагането на нови стоки и услуги;
създаване на съзнание у младите хора за развитието на по-равнопоставено общество, което обръща внимание на социалните проблеми и се опитва да постигне постоянен устойчив ефект чрез своята социална мисия, вместо да се стреми единствено към максимална печалба.


Предвидено е същинската част на проекта да се осъществи е град Лондон, Великобритания, като при него ще участват общо 50 младежи – 25 от България и 25 от Великобритания, на възраст между 13 и 29 години. Всеки, който желае да участва в проекта, следва да попълни следната форма: https://docs.google.com/forms/d/1I52xFw5Y_fAATvdJPh4B6S0sHF9yIhR5dgrjC7U7KE0/editОтразяване на информационно събитие по повод стартиране на проект "Природата и децата- добри приятели"

от медиитеСдружение „Балкански институт за активна политика“ и кметът на район „Слатина“ дадоха днес старт на инициативата „Природата и децата - добри приятели“.

Проектът е ориентиран към подобряване вида на парк „Слатинска река“ и превръщането му в по-приятно място за жителите и гостите на района. Целта е да се повиши информираността на децата, създавайки предпоставки за активното им включване в опазването на околната среда и полагането на грижи за отглеждане и съхранение на новозасадените цветя и дръвчета.

В рамките на проекта ще стартира инициатива „Осинови цветна фигура или дръвче от парк „Слатинска река“.


http://static.bnr.bg/gallery/bd/bd9e5051e379dd826d88f31675309aa2.jpeg

http://btvradio.bg/video/za-grada/cveten-oazis-v-park-slatinska-reka.html


ЦВЕТНИ ФИГУРИ И ДРЪВЧЕТА БЯХА ЗАСАДЕНИ В ПАРК „СЛАТИНСКА РЕКА“ Сдружение „Балкански институт за активна политика“ и кметът на район „Слатина“ организираха на 4 юли т.г. в парк „Слатинска река“ информационно събитие във връзка с дейностите по проект „Природата и децата – добри приятели“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с район „Слатина“. Гости на събитието бяха Наталия Стоянова, кмет на район „Слатина“, Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа, Татяна Предова, главен експерт в дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“, МОН. Те поздравиха организатори и присъстващи, пожелавайки успех в създаването на траен модел за устойчиво социализиране на парковото пространство с активното участие на децата, техните родители и близки. Сред присъстващите бяха и директори на детски градини и училища от района. Наталия Стоянова призова учителите да провеждат на открито уроци и арт ателиета, ползвайки обновеното парково пространство. Дилияна Нейчева, ръководител на проекта, представи накратко основната му цел – създаване на иновативен модел за повишаване знанията на децата за природата и нейното опазване. В рамките на проекта ще стартира инициативата „Осинови цветна фигура или дръвче от парк „Слатинска река“ Район "Слатина" - Столична община


Балкански институт за активна политика осъществява проект “Подобряване на знанията и уменията на граждани от трети държави за успешната им интеграция в българското общество” , одобрен от Европейски интеграционен фонд към Министерство на Труда и социална политика.