Здравейте

Балкански Институт за Активна Политика е сдружение с нестопанска цел, което има МИСИЯ: - да подпомогне обществената интеграция на младите хора и постигане на професионални успехи - повишаване на...


Повече...
1

Партньори

Институции

Министерство на труда и социалната политика

Асоциация за честен труд

Eurofound - тристранна агенция на ЕС - предоставя експертиза за условията на труд и живот, индустриалните отношения и управление на промените в Европа

УСЛУГИ

  • ПДФ

 

УСЛУГИ:

1. разработване и реализиране на различни проекти, семинари и инициативи във връзка с актуалните проблеми на младежите и на безработните;

2. представяне на информация относно стипендии, кредити, възможности за преквалификация, специализация и професионална реализация на безработните и на българските студенти в страната и чужбина;

3. разработване и поддържане на информационна мрежа с цел оказване на съдействие и подкрепа на младите хора и безработните за тяхната социална интеграция;

 

4. осъществяване на различни форми на международен младежки обмен и изграждане на младежки мрежи на регионално и национално ниво;

 

5. осъществяване на контакти и взаимодействия със сродни организации в страната и чужбина на базата на общи програми;

 

6. участие в национални и международни програми;

 

7. подпомагане на правителствени и други неправителствени организации, работещи по същите теми;

 

8. организиране и провеждане на учебни семинари, конференции, симпозиуми;

 

9. стимулиране и подпомагане на личностната реализация на гражданите;

 

10. осигуряване на правна помощ по проблеми, свързани с европейската интеграция;