Здравейте

Балкански Институт за Активна Политика е сдружение с нестопанска цел, което има МИСИЯ: - да подпомогне обществената интеграция на младите хора и постигане на професионални успехи - повишаване на...


Повече...
1

Партньори

Институции

Министерство на труда и социалната политика

Асоциация за честен труд

Eurofound - тристранна агенция на ЕС - предоставя експертиза за условията на труд и живот, индустриалните отношения и управление на промените в Европа

Дейности

  • ПДФ

Балкански Институт за Активна Политика извършва следните дейности:

- Консултантска дейност;

- Учебна дейност;

- Издателска дейност;

- Организиране на конференции, симпозиуми и семинари;

- Реализиране на международни проекти, програми и контакти с младежки и граждански организации от ЕС;

- Създаване на информационни центрове, уеб-портали, интернет-страници.

- Насърчаване и подпомагане на младите хора в неравностойно положение за участие в обществения живот и европейските процеси.

- Други дейности, свързани с постигането на целите на Сдружението.

 

БИАП извършва следната допълнителна стопанска дейност:

- Квалификационна и преквалификационна дейност

- издателска и рекламна дейност

- печатна дейност

- изследователска и експертна дейност

- посреднически, консултантски, информационни, социални, образователни, културни, здравни, битови, юридически и административни услуги

- Извършване на преводачески услуги

- Организиране на платени културни мероприятия (театрални постановки, концерти, изложби и т.н.).