Здравейте

Балкански Институт за Активна Политика е сдружение с нестопанска цел, което има МИСИЯ: - да подпомогне обществената интеграция на младите хора и постигане на професионални успехи - повишаване на...


Повече...
1

Партньори

Институции

Министерство на труда и социалната политика

Асоциация за честен труд

Eurofound - тристранна агенция на ЕС - предоставя експертиза за условията на труд и живот, индустриалните отношения и управление на промените в Европа

Цели

  • ПДФ

Основни цели на БИАП са:

- Защита на социалните и академични права на младите хора и подкрепа на тяхното развитие в професионален и социален аспект;

-  Обществена интеграция на младите хора и безработните и подпомагане на професионалната им реализация;

-  Да развива и утвърждава и повишава знанията на българското общество във връзка с европейското развитие на Р. България;

-  Да създава контакти между сдружения и организации на основата на европейската интеграция на Р. България.

-  Да предприема, подкрепя и развива всички подходящи инициативи за правно, образователно, административно, психологическо, икономическо съдействие по отношение на гражданите.

-  Да организира информационна и справочна дейност за популяризиране на европейската интеграция на Р. България.

-  Да представлява интересите на ръководителите и експертите, свързани с управлението на проекти в бизнеса, държавните институции,  местните власти и неправителствените организации.

-  Да насърчава и подпомага научната, образователната и практическата дейност в областта на управлението на проекти.

-  Да съдейства за подготовка и осъществяване на проекти, които допринасят за устойчиво развитие на България.