Здравейте

Балкански Институт за Активна Политика е сдружение с нестопанска цел, което има МИСИЯ: - да подпомогне обществената интеграция на младите хора и постигане на професионални успехи - повишаване на...


Повече...
1

Партньори

Институции

Министерство на труда и социалната политика

Асоциация за честен труд

Eurofound - тристранна агенция на ЕС - предоставя експертиза за условията на труд и живот, индустриалните отношения и управление на промените в Европа

{AG template="classic" thumbWidth="200" thumbHeight="120" thumbAutoSize="none" arrange="priority" newImageTag="1" newImageDays="7" frameWidth="500" frameHeight="300" showSignature="0" plainTextCaptions="1" popupEngine="slimbox" backgroundColor="ffffff" foregroundColor="808080" highliteColor="fea804" albumUse="1" paginUse="1" paginImagesPerGallery="10" }{/AG}