Екип

Кой сме ние

Екип които обича да създава

Основният екип на сдружение “БИАП” обхваща експерти от практиката и хабилитирани преподаватели от български ниверситети, както и опитни експерти , които са работили по различни проекти и Европейски програми в рамките на страната и извън нея.

Още

Председател :

Заместник председател:

Секретар:

Органите на БИАП са:

  • Общо събрание - върховен орган на БИАП и се състои от всички членове на БИАП и се свиква най-малко веднъж годишно
  • Управителен съвет - управителния орган на БИАП с мандат от 5 години
  • Председател – избран от Управителния съвет
Scroll to top